SYSTEM PA

  1. System nagłośnieniowy stereofoniczny, minimum dwudrożny, oparty na jednakowych, markowych kolumnach dobrej klasy, wolnych od szumów przydźwięków, wystrojony przed przybyciem zespołu. Nie akceptujemy aparatur nie markowych, własnej konstrukcji. Wielkość i moc systemu powinny zapewnić odpowiednie pokrycie dźwiękiem stref dla publiczności, gwarantując natężenie dźwięku na poziomie min 100dB (weight. A) przy stanowisku FOH bez słyszalnych zniekształceń.

  2. W przypadku zakrycie wież nagłośnieniowych siatkami reklamowymi muszą posiadać one atest przepuszczalności dźwięku, do okazania przed próbą zespołu. W przeciwnym wypadku bezwzględnie wymagamy zdemontowania siatek zasłaniających głośniki.

MIKSER

  1. Preferujemy konsolety cyfrowe: Soundcraft (Vi6, Vi4), DigiDesign (Venue, Profile, SC48), Yamaha (PM5D, PM1D), Midas (Pro6, XL8) oraz Digico (SD8). Alternatywne konsolety analogowe muszą posiadać: minimum 24 kanały mono z 4-punktową korekcją (dwa parametryczne środki, regulacja dobroci), przełącznik fazy, zasilanie phantom, płynnie strojony filtr dolnozaporowy, tłumik PAD oraz min. 8 podgrup VAC. Ponadto, w przypadku użycia konsolety analogowej, po próbie dźwięku pozostaje ona (wraz z zainstalowanymi procesorami dynamiki) do wyłącznego użytku zespołu!

  2. Konsoleta miksera powinna być ustawiona w osi sceny, na podeście max. 25cm i odpowiednio zabezpieczona.

OŚWIETLENIE (wymogi ogólne)

Światła zapewniające wyraźne twarze i dobrą widoczność muzyków.

OCHRONA

Organizator zobowiązuje się zadbać o bezpieczeństwo zespołu oraz osób towarzyszących w miejscu imprezy.

GARDEROBA

Organizator zapewnia garderobę dostępną wyłącznie dla zespołu.